Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание на РБ извънредно положение в страната, всеки от нас трябва да прояви най-високата ...
Повече информация

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Съдържание на новината: Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с въвеждането на противоепидемични мерки ...
Повече информация

За Вас, четвъртокласници!

В профилирана гимназия "Константин Фотинов" от месец март по график ще се провеждат безплатни консултации по математика за подготовка за ...
Повече информация

Грипна ваканция

За всички училища от Софийска област е обявена грипна ваканция, считано от 28.01. до 04.02.2020 г. вкл. Допълнително ще бъдете ...
Повече информация

Коледна надежда

„Коледна надежда” е благотворителна инициатива в която участват ученици от 5-а и 10-а клас с класни ръководители г-жа Даниела Ковачка ...
Повече информация

Съобщение

Във връзка с високите температури и липса на сняг и след среща с Бороспорт информираме учениците и учителите за следното: ...
Повече информация