„ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА…” ЧРЕЗ ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС”

На 12.05.2017 г.  в конферентна зала на Община Самоков участниците от екоклуб „Да опознаем биоразнообразието на Рила” при ПГ „Константин Фотинов” проведоха среща под надслов  „За да остане природа…”.

Клубът е част от проект „Твоят час – фаза1” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и е свързан с  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 /с цел / „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Съорганизатори  на срещата заедно с екоклуба бяха и участниците в клуб „Уеб дизайн”  при ПГ „Константин Фотинов”  с ръководител г-жа Мария Андреева.

Целта на срещата е свързана с намерението да  се проучат възможностите за поддържането и популяризиранено на съществуващите  рилски екопътеки  както и със създаването на нов екоучастък. Последният би могъл да бъде продължение на вече проектираната от Общината екопътека „Лаго – Чакърова поляна” в посока към екопътека ”Бели Искър”. Този маршрут би могъл да продължи и към близката историко-археологическа забележителност „Шишманово градище”. Ако обаче тази идея е по-трудно реализуема, може да се пренасочи вниманието  към природата в местностите на изток от  града ни  -„Побит камък”, „Воденицата” , Боровец.  Във връзка с тези намерения екоклубът внесе Предложение към Общината  за бъдещо партньорство.

Инициативата за нова екопътека обаче изисква  добро познаване на терена.  Във връзка с това  бе отправена покана към госта на срещата ни,  г-н Георги Захов – дългогодишен учител, природолюбител и краевед, който има публикувани поредица книги за Самоковския край.

Увлекателният му разказ  за неповторимото природно и културно-историческо наследство  ни разходи към недалечните рилски подстъпи  – на изток и на запад от Самоков. Словото на г-н Захов бе допълнено с прекрасен научно-популярен филм на канал „Рила” за Седемте рилски езера с автор Жулияна Костова.

Опитахме се  и да си отговорим защо гората, природата са така ценни за нас. Отговорът за „горските благини”, част от които дори не забелязваме, го получихме от един мъдър български поет-планинар Ламар, който казва: „А зелената багра на трикольора ни? А приказките и легендите ни? И къде забравяте това съкровище, дето кара нас и дето ще кара поколенията ни да се имат за наследници на хайдути и поборници за правдини? Нищо са българската история и душевност без гората.  Знайте, няма човек и институт, дето да направят списък на горските благини….. Подир слънцето и земята по щедрост се нарежда гората. А по доброта няма равна и стига дотам,че поднася топоришката на брадвата, която  я сече. Лоши сме към нея и меки са законите, дето я бранят…”.

Срещата завърши с ековикторина и еконагради за участниците  от двата клуба.

Гости на срещата бяха г-жа Симитчийска – директор на ПГ „К. Фотинов”, г-жа Жулияна Костова – ръководител на отдел „Образование” към Общината, учители и родители.