Заслужени награди за нашите учители

По случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост със сребърния почетен знак на град Самоков бяха удостоени нашите уважавани учители и колеги: Виктория Стоева – учител по физика и информационни технологии, Маргарита Георгиева – учител по физика и астрономия, Радостина Радойкова – учител по английски език, Росица Ангелова – учител по руски език, Светла Каратенева – учител по биология и здравно образование, Стояна Пишмишева – учител по история и цивилизация. Предложението за награждаването е на педагогическия колектив на ПГ „К. Фотинов“ и е гласувано на сесия на местния парламент. Почетният знак за дългогодишната активна и резултатна дейност бе връчен лично от кмета Владимир Георгиев на 24.05.2017 г. на общоградско тържество.

stoevakarateneva radoykova1plaket