Стипендии

Съобщение  за  всички ученици, които ще кандидатстват за стипендии за втория срок на учебната 2018/2019г.