Стипендии

Съобщение  за  всички ученици, които ще кандидатстват за стипендии за първия срок на учебната 2019/2020г.