Учебен график

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и 10 клас


09.06.2020 г. 
– НВО по БЕЛ
11.06.2020 г. – НВО по математика
17.06.2020 г. – Чужд език/по желание на ученика/

15 – 19.06.2020 г. – измерване на дигитални компетентности /по желание на ученика/

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
16.06.2020 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)