Работилница за Театър на немски език

Първа публична изява

на  Работилницата за Театър на немски език

На 28.04.2017 се състоя първата публична изява на Работилницата за Театър на немски език с ръководители Емилия Попова и Стефанка Митрева, чиято дейност е част от проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”- фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Групата представи пиесата на Хелен Гори „Човекът пред съда на животните”, засягаща наболялата тема за изчезването на различни животински видове, за което човекът волно или неволно също има своя принос.

Гости на младите театрали бяха: г-жа Жулияна Костова – представител на Община Самоков в обществения съвет към проекта, г-жа Венета Симитчийска – директор на ПГ”Константин Фотинов, много родители и приятели, както и техните „колеги” от „Театър?- Фантастиш!”.

С вдъхновяващата си игра и заразително настроение младите артисти предизвикаха заслужените аплодисменти на публиката.

Участниците в Работилницата за Театър на немски език  са ученици от осми и девети клас от паралелките с интензивно изучаване на немски език, а има дори и участник от пети клас, завладян от любовта към немския. Както знаем, немският език не е любов от пръв поглед, но затова пък, е любов за цял живот…  А дейността в театралните състави за театър на немски активно подпомага процеса на изучаване на езика и мотивира участниците да стигнат по-бързо до фазата „любов за цял живот”.

Работилницата за театър на немски език е сигурната заявка, че традицията на „Театър?- Фантастиш!” ще се запази и участниците в нея ще бъдат талантливата  „бодра смяна”.

На 16.05.2017 престои втората по-голяма изява на групата пред по-широка публика в салона на Читалище „Отец Паисий”- Самоков.

18261267_10203270865448580_1540823312_o  18235845_10203270864848565_1334669880_o  18216295_10203270867808639_1635542894_o

18261270_10203270866568608_2007821463_o  18236642_10203270867288626_576657828_o  18235770_10203270864968568_672698144_o18261518_10203270868688661_1082738656_o