Първо място за „Театър? Фантастиш!“

Първо място за „Театър? Фантастиш!“ на театралния фестивал „Завесата се вдига за немския език“ в гр. Монтана с авторската пиеса „Завесата се вдига за свободата“.

 „Отидохме, видяхме, победихме! За нас беше чест!“
театрална група „Театър? Фантастиш!“