Колектив

Галина Димитрова Григорова
Заместник директор по учебната дейност

Мария Христова Коеджикова
Старши учител по български език и литература

Костадинка Любенова Христова
Старши учител по български език и литература

Албена Георгиева Въжарова
Старши учител по български език и литература

Янка Николова Кабадийска
Старши учител по български език и литература

Радослава Огнянова Стоянова
Старши учител по български език и литература

Йорданка Христова Годинякова
Старши учител по английски език

Радостина Сотирова Радойкова
Старши учител по английски език

Пламена Кирилова Славова
Учител по английски език

Емилия Асенова Балабанова
Старши учител по английски език

Захаринка Захариева
Старши учител по английски език

Стефанка Георгиева Митрева
Старши учител по немски език

Емилия Георгиева Попова
Учител по немски език

Ивелина Колева Димитрова
Старши учител по немски език

Пенка Иванова Стойчева
Старши учител по математика

Христина Костова Йорданова
Старши учител по математика

Ива Димитрова Шейнова
Учител по математика

Дияна Иванова Нейчева
Старши Учител по информатика и информационни технологии

Мария Райкова Андреева-Кроснева
Старши учител по информатика и информационни технологии

Маргарита Стоянова Георгиева
Старши учител по физика

Росица Николова Пенева
Старши учител по химия и опазване на околната среда

Жулияна Йорданова Костова
Старши учител по биология и здравно образование

Даниела Илиева Ковачка
Старши учител по история и цивилизация

Симона Илиянова Янакиева
Учител по философия

Ралица Петрова Костова
Учител по география и икономика

Мария Трайкова Гроздева
Старши учител по география и икономика

Лиляна Василева Гърлянова
Старши учител по изобразително изкуство

Надя Борисова Вичева
Учител по физическо възпитание и спорт

Николай Димитров Караджинов
Старши учител по физическо възпитание и спорт

Веска Борисова Вълчовска
Педагогически съветник

Виолетка Асенова Груева
Секретар-касиер
Библиотекар

Мария Николова Дионисиева
Счетоводител

Радка Стоянова Веселинова
Помощен персонал

Емилия Иванова Додова
Помощен персонал

Силвия Георгиева Методиева
Помощен персонал

Бойка Юлиянова Захариева
Помощен персонал