Колектив

Галина Димитрова Григорова
Заместник директор по учебната дейност

Костадинка Любенова Христова
Старши учител по български език и литература

Албена Георгиева Въжарова
Старши учител по български език и литература

Янка Николова Кабадийска – Атанасова
Старши учител по български език и литература

Йорданка Христова Годинякова
Старши учител по английски език

Радостина Сотирова Радойкова
Старши учител по английски език

Пламена Кирилова Славова
Учител по английски език

Емилия Асенова Балабанова
Старши учител по английски език

Захаринка Захариева
Старши учител по английски език

Стефанка Георгиева Митрева
Старши учител по немски език

Емилия Георгиева Попова
Учител по немски език

Ивелина Колева Димитрова
Старши учител по немски език

Иванка Илиева
Учител по италиански език

Пенка Иванова Стойчева
Старши учител по математика

Милена Желева
Старши учител по математика

Ива Димитрова Вукова
Учител по математика

Лили Ласкина
Учител по математика

Дияна Иванова Нейчева
Старши Учител по информатика и информационни технологии

Мария Райкова Андреева-Кроснева
Старши учител по информатика и информационни технологии

Ваня Морунова
Старши учител по физика

Росица Николова Пенева
Старши учител по химия и опазване на околната среда

Жулияна Йорданова Костова
Старши учител по биология и здравно образование

Даниела Илиева Ковачка
Старши учител по история и цивилизация

Йоанна Кичева
Учител по философия

Ралица Петрова Костова
Учител по география и икономика

Мария Трайкова Гроздева
Старши учител по география и икономика

Лиляна Василева Гърлянова
Старши учител по изобразително изкуство

Надя Борисова Вичева
Учител по физическо възпитание и спорт

Николай Димитров Караджинов
Старши учител по физическо възпитание и спорт

Виолетка Асенова Груева
ЗАС
Мария Николова Дионисиева
Счетоводител

Цветанка Божичкова
Помощен персонал

Силвия Георгиева Методиева
Помощен персонал

Бойка Юлиянова Захариева
Помощен персонал

Ягода Петрова
Помощен персонал

Георги Даскалов
Портиер

Иван Даганов
Огняр