За Вас, четвъртокласници!

В профилирана гимназия „Константин Фотинов“ от месец март по график ще се провеждат безплатни консултации по математика за подготовка за състезанията „Европейско кенгуру“ и „Млади таланти“, с които се кандидатства в нашето училище.

НА ВСИЧКИ ВАС ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

Консултации с ученици от 4 клас         

      16.30 ч. – 17. 30 ч.                                           

    3 стая „ ПГ К. Фотинов“                                   

 

за математическо състезание   „Европейско кенгуру“          

     04.03. 2020 г. – М. Желева                           

    05.03. 2020 г. – П. Стойчева                             

   11.03. 2020 г. – М. Желева

   12.03. 2020 г. – П. Стойчева

   18.03. 2020 г. – М. Желева

 

 за математическо състезание   „ Млади таланти“                                                

    22.04. 2020 г. – М. Желева

    23.04. 2020 г. – П. Стойчева

   29.04. 2020 г. – М. Желева

   30.04. 2020 г. – П. Стойчева

   7 .05. 2020 г.  –  П. Стойчева