Информация за родителите на записаните ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година

Служебни бележки за записаните ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година ще се дават на родителската среща, която ще се проведе на 11 септември от 17.30 часа в гимназията. Бележките са необходими за подаване на заявление-декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ град Самоков за отпускане на еднократна помощ по чл. 106 от Закона за семейни помощи за деца.

Информация за родителите на записаните ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година