ИСТОРИЯ НА САМОКОВСКАТА ГИМНАЗИЯ


Години, години, години…..

Всяка есен тя широко отваря вратите си за онези, които искат да познаят света. Всяка година устоява и остарява. Вече 130  години. Макар времето да е сложило своя отпечатък върху стените и, остава си това, което винаги е била – храм на българската просвета и култура.

Самоковската гимназия е поредното дело на родолюбивата ни общественост. Отец Доситей Ковачев дарява 750 кв.м. “праздно място за новостроящето се училище”. Наследниците на Захари Хаджистамов “даряват 110 турски лири за народните училища”.

На 22 VІІІ 1893 г. в присъствието на княз Фердинанд, княгиня Мария Луиза, министър-председателя Стефан Стамболов, министъра на просвещението Г. Живков, министъра на финансите Ив. Салабашев и министъра на войната М. Савов е положен основния камък  от кмета на града Н. Щърбев.

Грандиозно е тържеството по повод откриването на училището. Ето как е описано в летописната книга на гимназията.
“В неделя /10 VII 1894 г. / след богослужението извършено от Митрополита Доситей – почетен председател на самоковския празничен комитет, на което присъстваха всички гости и граждани, множеството се отправи към новостроящето се училище по следния ред:

1.  Учениците и ученичките с учителите и учителките си.
2.     Представителите на еснафите със знамената си.
3.     Музиката.
4.     Певческия хор.
5.     Духовенството с черковни одежди.
6.     Надошлите гости и
7.     Чиновниците, офицерите и гражданите.
Гимназията

На особено построения и обкичен с борова зеленина павилион се извърши водосвет. Учителят от Самоковската семинария г-н Нейчо Попов държа обстоятелствена реч. Министърът на просвещението г-н Радославов приветства самоковските граждани от името на правителството. След това потегли копринената лента, откри паметната мраморна плоча, вградена на най видно място над главния вход на училището на която със златни букви бе написано:

“КОНСТАНТИН Г. ФОТИНОВ, роден в Самоков, основател на българския периодичен печат в Смирна 1844 г.”

От 2001 г. със заповед РД-14-20 на Министъра на  просвета придобива статут на профилирана гимназия. Профилиращите паралелки са с прием след VII клас чрез конкурсни изпити по български език и литература и математика – природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език , хуманитарен профил с интензивно изучаване на немски език и технологичен профил с интензивно изучаване на английски език.. От 2008 г. със заповед № 0602-1202 / 13. 08. 2008 г. на Министъра на образованието е разкрита една паралелка с „природоматематически профил с прием след IVклас.

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” Е НОСИТЕЛ НА ОРДЕН “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”. / указ на Министерския съвет № 1030 от 21 V 1974 г.  /
Хронология на училище „К. Фотинов“ от създаването му:

1894/1895 г. ІІІ класно мъжко училище
1897/1898 г. ІV класно мъжко училище
1901/1902 г. ІV класно мъжко и девическо училище
1905/1906 г. V класно мъжко и ІV класно девическо училище
1907/1908 г. VІ класно мъжко и ІV класно девическо училище
1908/1909 г. Самоковска мъжка гимназия
1910/1911 г. Самоковска държавна мъжка гимназия
1920/1921 г. Самоковска държавна смесена гимназия
1921/1922 г. Самоковско държавно смесено педагогическо училище
1933/1934 г. Самоковска смесена гимназия
1934/1935 г. Самоковско средно реално училище
1936/1937 г. Самоковска непълна смесена гимназия
1938/1939 г. Самоковска смесена гимназия
1953/1954 г. Самоковска мъжка гимназия
1954/1955 г. Самоковска І смесена гимназия
1959/1960 г. Политехническа гимназия
1962/1963 г. Обединение на гимназиите – „К. Фотинов“ и „Н. Вапцаров“ в една под името
ПГ „К. Фотинов“
1988/1989 г. Реална Гимназия
1999/2000 г. Профилирана гимназия