Космосът – тайнствен и привлекателен

Космосът – тайнствен и привлекателен, провокира въображението и откривателството! Учениците от 5 клас представят свои проекти.

1 2 3 4 6 7