Кратък филм за гимназията

Учениците от 8в клас – Деница Манолова, Доника Баракова, Мариян Ников и Теодор Бараков създадоха кратък филм за гимназията на английски език с подкрепата на преподавателя и класен ръководител Емилия Балабанова.