На 11.06.2021г. се проведоха трансдисциплинарни уроци по SТЕМ-проекта на гимназията

 1. С водещ предмет Биология и ЗО, и интегрирани предмети История и цивилизации, География и икономика и Информационни технологии.
  * участници – ученици от 10-те класове.
  * тема – „Чамкория – повече от 120 години”
  * място – кабинет по Биология
  * преподаватели – М. Гроздева, Ж. Костова, М. Андреева-Кроснева
 2. С водещ предмет Немски език и интегриран предмет Информационни технологии
  * участници – ученици от 11 а клас
  * тема – „Предизвикателствата на превода”
  * място – Заседателна зала
  * преподаватели – Ем. Попова и К. Христова

Идеята e да се сподели информация, опит и дейности, извършени от екипите, работещи по различни теми в пътеводителя – който ще бъде крайния продукт по проекта. Инфoрмационните технологии са задължителен елемент, тъй като продуктът се създава първо в електронен формат, а впоследствие ще бъде отпечатан на хартиен носител. Пътеводителят включва три раздела с по пет теми. Съдържанието е изготвено с активното участие на ученици от 6 до 11 клас, под ръководството на техни учители. Текстовете, богато илюстрирани със снимков материал, са преведени на немски, английски и руски език, предвид интензивното им изучаване в Гимназията.