Образователна екскурзия в СУ „Св.Кл.Охридски“

Учениците от 11 „б“ клас на ПГ „К.Фотинов“  – профил „Природни науки“ и техните преподаватели по химия и биология, посетиха  Факултета по химия и фармация на СУ „Св.Кл.Охридски“ във връзка с дейностите по проект „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ по Модул 1 на НП „Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда“. Те бяха гостоприемно посрещнати от доц.Елена Бояджиева и нейния екип.

Учениците се запознаха със специалностите и възможностите за реализация във Факултета, с интерес разгледаха лабораториите и наблюдаваха демонстративни опити по аналитична и физикохимия. Предстои съвместно експериментално занятие в университетска лаборатория на тема „Азотна киселина“, в което те ще бъдат преки участници.су1

су2

су3