Полезна и ползотворна среща

На  9  ноември в  кон ферентната  зала  на хотел  „Арена” се състоя среща –дискусия на тема:  „Възможности за реализация на младите хора  в община Самоков”

Съорганизатори на срещата бяха Икономическият и социален съвет( ИСС) И Община Самоков.

Модератор на срещата бе г-жа Янка Такева член на ИСС и предсетател на СБУ.

Присъстваха и професор  Лалко Дулевски, председател на ИСС,  г-жа  Люба Кленова зам. кмет по туризма ( община Самоков), както и представители на местния бизнес в лицето на Б.Чилингиров(„Самел 90) и Бл. Томова( к.к. Боровец).

Участие в събитието взеха ученици от средните училища на града,  завършващи средното си образование през учебната 2017/ 2018 година, както и техни учители.

Въвеждащи теми  на срещата- дискусия бяха: „Основни моменти от визията за развитието на Община Самоков и възможности за реализация на младите хора” и „Визията на бизнеса за създаване на работни места в общината”

След тези представяния  учителите се оттеглиха за кратка среща с г-жа Такева, където бяха споделени и обсъдени наболели проблеми, а учениците сфоримираха работни групи за изработване на кратки презентации  по темата.

Последва представяне на  на изготвените презентации, дискусия по тях и  изказвания  на представителите на местния бизнес,  г-н  Б.Чилингиров и г-жа Бл. Томова.

Презентирането на нашите ученици бе с  ясни и точно поставени  настоящи проблеми и с предложения за разширяване пазара на труда, състояние  на здравеопазването( свързано с местната болница), храненето на работното място, по-разнообразни квалификации за младите хора, изграждане на приют за бездомни животни и др. проблеми.

Учениците споделиха, че биха се радвали ако се вслушат в предложенията им.

Срещата завърши с награждаване на учениците с грамоти  за добро представяне и покана за  малък коктейл.

DSCN0691   9noemvri