РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Реализация на учениците от випуск 2023 г.

 • Близо 90% от завършилите през 2023 г ученици продължават образованието си във висши учебни заведения.
 • Предпочитаните направления за учениците от випуск 2023 г.  са право и икономика с 34%.
 • Много наши випускници са решили да продължат с усвояване на знанията за реализация в сверата на техническите специалности и медицината с по 14%. .
 • Филология, политология и педагогика са избрали 10% от зрелостниците.
 • В НСА ще продължат обучението си 8%
 • Хуманитарни и природни науки са избрали да изучават съответно 6% и 4%
 • Националната музикална академия, е избор на един зрелостник.
 • Един зрелостник е избрал сектор сигурност
 • Един зрелостник ще се обучава в чужбина.
Реализация на учениците от випуск 2022 г.
 • Учениците от Випуск 2022, успешно издържали зрелостните и кандидатстуденските изпити ще се обучават в наши и чуждестранни ВУЗ-ове.
 • Студенти ще бъдат близо 90% от нашите възпитаници, като разпределят своите предпочитания между различните висши учебни заведения:
 • Най-много /20%/ са приети в специалностите право и икономика.
 • Следват медицинските специалности с 17%, техническите специалности и филология, политология и педагогика също с 17%
 • Сектор сигурност също са със 17%.
 • Следват природни науки, архитектура и студентите записали НСА.

 


Реализация на учениците от випуск 2021 г.

 • 99% от завършилите през 2021 г ученици продължават образованието си във висши учебни заведения.
 • Предпочитаните направления за учениците от випуск 2021г.  са икономика и мениджмънт и технологии и програмиране, съответно 25% и 20%.
 • Много наши випускници са решили да продължат с усвояване на знанията за реализация в благородното поприще на педагогическия специалист. Да бъдат бъдещи наши колеги, са избрали 14% от учениците.
 • На трудната професия лекар са се спрели 14% от зрелостниците.
 • Малък процент са за изучаване на филологии(3%), строителен инженер ще бъде един наш възпитаник и един зрелостник ще продължи  висше образование в НСА.
 • Двама зрелостници  ще се обучават в чужбина.
Реализация на учениците от випуск 2020 г.
 • Учениците от Випуск 2020, успешно издържали зрелостните и кандидатстуденските изпити ще се обучават в наши и чуждестранни ВУЗ-ове.
 • Студенти ще бъдат 91% от нашите възпитаници, като разпределят своите предпочитания между различните висши учебни заведения:
 • Най-много /30%/ са приети в технически специалности в български уневерситети
 • Следват медицинските специалности с 14%
 • По 13% са първокурснииците, които ще изучават филологии и икономика
 • Педагогически специалности са избрали 9% от нашите възпитаници.
 • 12% са предпочели други специалности
 • 9% са неприетите

Реализация на учениците от випуск 2019 г.


 • Зрелостниците от Профилирана гимназия „ Константин Фотинов“ успешно се представиха на ДЗИ и издържаха кандидатстудентските изпити:
 • 90% от нашите възпитаници са приети във висши учебни заведения.
 • Предпочитани са филологиите – английска, немска, българска и руска – 30%;
 • Към техническите вузове са се насочили 23%;
 • 9% се  обучават в чужбина;
 • 9% са избрали медицински специалности;
 • Икономически специалности са избрали 5%;
 • 14% са  други специалности
 • 10% са неприетите.