Прием в пети клас

Уважаеми родители и ученици,

на страницата „Прием – 5 клас“ е публикуван

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ