Прием 2019/ 2020 учебна година

На страница Прием в сайта са публикувани новите утвърдени паралелки за V и VIII клас, методиката и графикът на дейностите свързани с приема.