5 Клас

priem_imgПрием в природоматематическата паралелка – V клас за учебна
2017/ 2018 година

За участие  в приема са важни резултатите от:

 1. Национално външно оценяване по математика IV клас;
 2. Успехът от удостоверението за завършен начален етап;
 3. Сборът на двата най-високи резултата на четвъртокласниците от следните състезания:
 • Областен кръг на олимпиадата по математика на 08.02.2017 г.; (за да достигнете до този кръг трябва да сте класирани на общинския кръг на 17.12.2016 г.);
 • Национално математическо състезание по формȧта на математическото състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас, 18 март 2017 г.;
 • Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас, 14 май 2017 г.

Необходими документи, подадени в срок от 01.06.2017г. до 08.06.2017г.

 1. Заявление до директора на ПГ „Константин Фотинов“
 2. Копия на документите за резултати от състезанията и/ или олимпиадата
 3. Копие на удостоверение за завършен начален етап

Телефони за контакт:

0893 61 50 90 –  Директор
0878 96 23 09 –  Св. Костова
0878 96 22 17 –  П. Стойчева

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ЕДНА „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА“ ПАРАЛЕЛКА В  V КЛАС С 26 УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

Училищната комисия по прием на документи, класиране и записване работи всеки ден от понеденик до петък от 09-18 часа в канцеларията на гимназията

ДЕЙНОСТ СРОК
Подаване на заявление по образец, копие на служебна бележка, удостоверяваща резултатите от олимпиада и/или състезание в областта на математиката /“Европейско кенгуру“; „Питагор“/ и копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование 19-23 юни 2017г.
Класиране на учениците от училищната комисия по приема в съответствие с утвърдената от педагогическия съвет методика 26-27 юни 2017г.
Обявяване на резултатите от класирането на общодостъпно място в гимназията до 16.30 ч. на 27 юни 2017г.
Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование до 29 юни 2017г.
Оповестяване на сайта на гимназията на незаетите места след изтичане на срока на записване на класираните ученици до 29 юни 2017г.
Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места до 30 юни 2017г.
Записване на уведомените ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 3 юли 2017г.
Приемане на документи за кандидатстване за незаетите места

класиране

записване

5-6 юли 2017г.    до 7 юли

до 10 юли

 

            Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 11 юли 2017 г. следните документи:

 1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
 2. резултати от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година;
 3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите;

Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 11 юли 2017 г. следните документи:

 1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.