5 Клас

priem_imgПрием в природоматематическата паралелка – V клас за учебна
2018/ 2019 година

За участие  в приема са важни резултатите от:

  1. Национално външно оценяване по математика IV клас;
  2. Успехът от удостоверението за завършен начален етап;
  3. Сборът на двата най-високи резултата на четвъртокласниците от следните състезания:
  • Областен кръг на олимпиадата по математика на 03.02.2018 г.; (за да достигнете до този кръг трябва да сте класирани на общинския кръг на 16.12.2017 г.);
  • Национално математическо състезание по формȧта на математическото състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас, 17 март 2018 г.;
  • Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас, 28 април 2018 г.

Необходими документи, подадени в срок от 18.06.2018г. до 22.06.2018г.

  1. Заявление до директора на ПГ „Константин Фотинов“
  2. Копия на документите за резултати от състезанията и/ или олимпиадата
  3. Копие на удостоверение за завършен начален етап
  4. Копие на акта за раждане

Телефони за контакт:

0893 61 50 90 –  Директор
0878 96 22 17 –  П. Стойчева

metodika518

grafikpriem5class