8 клас

Прием след VII клас

Профилирана гимназия „Константин Фотинов” град Самоков обявява прием след 7 клас/ завършено основно образование/ за учебната 2017/2018 година в следните профили:

1. Профил ”Природни науки” с профилиращи предмети:

 • биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда;
 • една паралелка с 26 ученици;
 • срок на обучение – 5 години, дневна форма на обучение;
 • интензивно изучаване на немски език;
 • балообразуващи изпити чрез тест:
  • 2 пъти получените резултати в точки от НВО по български език и литература плюс 2 пъти получените резултати в точки от НВО по математика;
 • балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
 • български език и литература и биология и здравно образование

2. Профил „Хуманитарни науки” с профилиращи предмети:

 • български език и литература, история и цивилизация;
 • една паралелка с 26 ученици;
 • срок на обучение – 5 години, дневна форма на обучение;
 • интензивно изучаване на английски език;
 • балообразуващи изпити чрез тест:
  • 3 пъти получените резултати в точки от НВО по български език и литература плюс 1 път получените резултати в точки от НВО по математика;
 • балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
 • български език и литература и история и цивилизация;

3. Профил „Икономическо развитие” с профилиращи предмети:

 • география и икономика, английски език
 • една паралелка с 26 ученици;
 • срок на обучение – 5 години, дневна форма на обучение;
 • интензивно изучаване на английски език;
 • балообразуващи изпити чрез тест:
  • 2 пъти получените резултати в точки от НВО по български език и литература плюс 2 пъти получените резултати в точки от НВО по математика;
 • балообразуващи предмети от свидетелството за завършено основно образование:
 • български език и литература и география и икономика;