ПРИЕМДържавен план-прием след
VII
клас
2022 / 2023
учебна година
В съответствие със заповед на Началника на РУО- София област
№ РД 10-227/29.04.2022 г.
За нас е важна успешната реализация на Вашите деца! Доверете се на екипа ни и постигнете мечтите си!
Природни науки
Интензивно изучаване на немски език
26 ученици
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
2 пъти точките НВО по БЕЛ
+ 2 пъти точките НВО математика
от свидетелството за основно образование:
оценките от 7 клас по  БЕЛ и ХООС превърнати в точки
Профилиращи предмети в 11 и 12 клас: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда с възможност за избор на още два предмета.

Софтуерни и хардуерни  науки
Интензивно изучаване на английски език
26 ученици
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
2 пъти точките НВО по БЕЛ
+ 2 пъти точките НВО математика
от свидетелството за основно образование:
  оценките от 7 клас по  БЕЛ и информационни технологии превърнати в точки

Профилиращи предмети в 11 и 12 клас: информатика и информационни технологии с възможност за избор на още два предмета.