Публична изява на клуб за занимания по интереси „Театър? Фантастиш!“

„Театър? Фантастиш!“ към ПГ „Константин Фотинов“-гр. Самоков представи на 24.06. на сцената на Читалище – паметник „Отец Паисий – 1859“  пиесата си „Празници и (без)делници“ – един вълнуващ, емоционален поглед към динамичната реалност, в която живеем – с нейните драматични и комични обрати, сблъсък на морални ценности и интереси и решенията, пред които сме изправени. С много смях през сълзи и заслужени аплодисменти публиката посрещна сърцатата игра на младите таланти от „Театър?-Фантастиш!“

Пиесата е плод съвместните авторски усилия на преподавателите по немски език г-жа Стефанка Митрева и г-жа Емилия Попова и участниците в трупата : Йордан Тенев, Боян Шуманов, Стефания Николова, Лора Генова, Йоанна Никова, Йован Христов, Йордан Витанов, Таня Георгиева, Борислав Олев, Цветомира Дюлгерова, Анна Белова и Йоан Ангелов. Активно участие в творческия процес взе и почетният член на трупата – Калина Митрева, чието дело са и плакатите и  музикалното оформление на пиесата.