Родителска среща

Уважаеми родители,

на 13.02.2019 г. (сряда) от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща
за учениците от V до VIII клас.

Очакваме Ви