Стипендии

За  всички ученици, които ще кандидатстват за стипендия за втория срок на учебната 2018/2019г. условията са публикувани на страница „Стипендии“.