Съвместно лабораторно занятие със СУ „Св. Климент Охридски“

На 12 януари 2023 г. учениците от 11б клас, профил „Природни науки“ при ПГ „Константин Фотинов“  – Самоков и техните преподаватели по химия – г-жа Р. Пенева, биология – г-жа Ж. Костова и г-жа Мария Андреева – ст. у-л ИТ, проведоха второто планирано посещение във факултета по химия и фармация на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Гостоприемните домакини – доц. Елена Бояджиева и нейния екип, предложиха съвместни практически дейности в три лаборатории, по следните теми:

  • Анализ на йонния състав на питейна вода от град Самоков;
  • установяване на количеството на нитрити в проба от зелена салата;
  • получаване на азотен диоксид от азотна киселина; получаване на амоняк и установяване на разтворимостта му.

Посещенията на нашите ученици в Университета са част от дейностите по проект от модул „Подобряване на условията  за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.  Предстои откриването на новия кабинет „Природни науки“ в гимназията.

 

Венета Симитчийска

директор