Съобщение, относно наличието на свободни места по ДПП за ученици след завършен VII клас за учебната 2021/ 2022 година

На страница Прием 8 клас