УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
5 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
6 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
7 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
8 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
8 б клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
9 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
9 б клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
10 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
10 б клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
10 в клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
11 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
11 б клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
11 в клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
12 a клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА
12 б клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2022/2023 ГОДИНА