5 октомври – Международен ден на учителя

КЪМ УЧИТЕЛИТЕ В ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“

Учителите, постигнали мъдростта поучават без думи. Те знаят, че не могат  да разрушат убежденията на другите, дори и да са погрешни. Затова, в процеса на обучение, те показват по-висшите реалности без да подценяват тези на учениците си и ги оставят да ги постигнат със собствени усилия.

Учителите по призвание създават без да обсебват и без да привличат вниманието. Не се правят на естествени и вежливи, защото са такива. Не се опитват да надмогнат другите, защото надмогват себе си.

Уважаеми ученици, не оставайте безучастни към случващото се в класната стая, вслушвайте се в своите учители, ценете ги като приятели. Когато приемете трудностите, с които се срещате, вратите се отварят. Един персийски поет, мъдрец и мистик е казал:

„Сам по себе си, аз съм бакър,
чрез теб приятелю съм злато.
Сам по себе си съм обикновен камък,
Чрез тебе ставам скъпоценен“.

Уважаеми колеги, продължавайте да живеете с призванието си да бъдете учители и да влагате цялото си сърце, ум и знания в това, което правите всеки ден и всеки миг.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Венета Симитчийска
директор