Публична изява на клуб за занимания по интереси „Театър? Фантастиш!“

"Театър? Фантастиш!" към ПГ "Константин Фотинов"-гр. Самоков представи на 24.06. на сцената на Читалище – паметник „Отец Паисий – 1859“ ...
Повече информация

Участие на Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ в Панорама на образованието 2022 г. в град Самоков

Г-жа Росица Иванова - началник на РУО-София област и заместник-кметът на Община Самоков г-н Дончо Зашев официално откриха на 20 ...
Повече информация

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

ПГ „Константин Фотинов“ – град Самоков се включи в следните дейности по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в ...
Повече информация