Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Линк към видеоматериала: Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? 👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на … Продължение

Албена Въжарова – УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА в категория „Учител в гимназиален етап“, Самоков 2023!

Честит 24 май и честита награда на Албена Въжарова, старши учител по БЕЛ, която бе избрана за УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА в категория „Учител в гимназиален етап“, Самоков 2023!

Как да заявите участието си в математическото състезание „Математика за всеки“- вход за 5 клас в гимназията?

Може да подадете заявление (по образец) и декларация за информираност и съгласие (по образец) до директора на ПГ „Константин Фотинов“ чрез училището, където учи вашето дете или ако не са ви предоставили документите – в канцеларията на гимназията в срок до 9 май 2023 г.Състезанието ще се проведе на 13 май (събота) от 9.00 часа … Продължение