Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание на РБ извънредно положение в страната, всеки от нас трябва да прояви най-високата отговорност за предприемане на всички мерки, предложени от Националния оперативен щаб и прилагани от правителството.
Няма нищо по-важно от това, да опазим живота и здравето на нашите деца, на нашите близки, на възрастните хора.
В тези условия се променя и образователната дейност. Сигурна съм, че в продължаването на обучението в дигитална среда ще срещнем вашата подкрепа. Продължаваме да осъществяваме активна комуникация с вас по телефон, с възможностите на Shkolo или друга електронна комуникация.
Могат да бъдат използвани всички алтернативни варианти на учене и преподаване от разстояние. В рамките на следващите две седмици педагогическите специалисти ще преминат на работа от дома и ще подкрепят самоподготовката на учениците като предоставят образователни ресурси и конкретни задачи, както и ще поддържат обратна връзка чрез коригиране и поставяне на допълнителни задачи.
Всеки преподавател избира вариант за преподаване и учене от разстояние, съгласно приетите на педагогическия съвет:
чрез затворени групи в социалните мрежи – електронна комуникация или онлайн обучение в реално време;
индивидуални онлайн консултации с ученици;
чрез специално създадените електронни пощи на класовете;
електронен дневник Shkolo.
За улеснение, при предоставяне на материали и ресурси ще се придържаме към седмичното разписание в часовия диапазон 9-12 часа. Колегите, които ще предложат обучение на живо, ще информират учениците предварително.
Желателно е да следите постоянно информацията, която учителите изпращат на вашето дете и да съдействате за изпълнението на поставените задачи и инструкции от учителите. Насърчавайте вашето дете да бъде активно и ежедневно да изпълнява заданията.
Споделяйте информацията за проблема и съдействайте вашите по-големи деца да взимат отговорни решения за ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
Не се притеснявайте да споделяте възникналите проблеми. Не малко неща се решават в движение. Поддържайте активна комуникация с учителите. Само, когато се налага да ви бъде извършена административна услуга на място, ще ви бъде осигурен достъп при засилени мерки на пропусквателен режим. За всички промени ще получавате информация своевременно на сайта на гимназията и от класните ръководители чрез групите в социалните мрежи.
Вярвам, че ще осъществим ползотворно сътрудничество!
Венета Симитчийска
директор

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Съдържание на новината:
        Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с въвеждането на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която беше публикувана по-рано на сайта, от 16.03.2020г. до 29.03.2020г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на Софийска област и страната се прекратяват.
 Уважаеми ученици, 
С оглед опазване на Вашето здраве Ви препоръчваме да ограничите максимално присъствието си на обществени места, в които има струпване на хора. Добре е  да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа  близко общуване, ръкостискане, прегръдка, целувки. Приканваме Ви да подържате висока лична хигиена и  използвате активно лични предпазни средствата за дезинфекция. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване от вируса.
Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят дистанционно в електронна среда по различни канали: чрез обучителна  платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.
Уважаеми родители, 
като отговорни родители първостепенна Ваша грижа и отговорност е да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. 
Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание, предоставено им в електронна среда, по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни  занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати. 
Уважаеми колеги, директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в  образователните институции,
като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и професионалната Ви отговорност към бъдещето на нацията, ще Ви мотивира да направите възможното, за да:
 – стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци;
 – като използвате технологичните възможности да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни образователни ресурси,  тестове, работни листове и други материали за самоподготовка и упражнения.
 – да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.
– да  осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище и предприемете необходимите действия по  дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.
 Вярваме, че с отговорност и общи усилия ще преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!

Публикувано от:
Иванова, Росица
началник на РУО

За Вас, четвъртокласници!

В профилирана гимназия „Константин Фотинов“ от месец март по график ще се провеждат безплатни консултации по математика за подготовка за състезанията „Европейско кенгуру“ и „Млади таланти“, с които се кандидатства в нашето училище.

НА ВСИЧКИ ВАС ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

Консултации с ученици от 4 клас         

      16.30 ч. – 17. 30 ч.                                           

    3 стая „ ПГ К. Фотинов“                                   

 

за математическо състезание   „Европейско кенгуру“          

     04.03. 2020 г. – М. Желева                           

    05.03. 2020 г. – П. Стойчева                             

   11.03. 2020 г. – М. Желева

   12.03. 2020 г. – П. Стойчева

   18.03. 2020 г. – М. Желева

 

 за математическо състезание   „ Млади таланти“                                                

    22.04. 2020 г. – М. Желева

    23.04. 2020 г. – П. Стойчева

   29.04. 2020 г. – М. Желева

   30.04. 2020 г. – П. Стойчева

   7 .05. 2020 г.  –  П. Стойчева                            

 

Грипна ваканция

За всички училища от Софийска област е обявена грипна ваканция, считано от 28.01. до 04.02.2020 г. вкл. 

Допълнително ще бъдете запознати със Заповедта на Министъра на образованието и науката, след като в РУО София-регион се получи.

Коледна надежда

Коледна надежда” е благотворителна инициатива в която участват ученици от 5-а и 10-а клас с класни ръководители г-жа Даниела Ковачка и г-жа Албена Въжарова към ПГ IMG_20191216_121438„Константин Фотинов”.

Учениците от двата класа и техните класни ръководителки взеха решение, че най-добрият подарък който могат да направят за себе си е да протегнат ръка на своя съгражданин Асен Тотев, който е на 41 годишна възраст и спешно се нуждае от финансова помощ за своето лечение /бъбречна недостатъчност/.

Така парите, с които учениците щяха да си закупят подаръци и в навечерието на Коледа – 20 декември да си раздадат помежду си в класните стаи, ще бъдат събрани и ще се внесат по банковата сметка на Асен Тотев.

Учениците призовават всички граждани на град Самоков да се присъединят към тяхната кауза, защото какъв по-голям подарък можеш да направиш от това да подариш „Коледна надежда” на човек в нужда.

Съобщение

Във връзка с високите температури и липса на сняг и след среща с Бороспорт информираме  учениците и учителите за следното:

  • от 21.12.2019 ще работят само влекове Рила и Иглика, за да поемат първите пристигащи туристи. В останалата ски-зона няма условия за каране на ски. За да се избегне струпване, учениците от общината няма да могат да ползват безплатните лифт карти от началото на ваканцията.
  • от Бороспорт поемат ангажимент да информират на интернет страницата си borovets-bg.com , както и във фейсбук страницата My borovets от коя дата учениците ще могат да ползват съоръженията.
  • невъзможността да се ползват съоръженията по празниците ще бъде компенсирана през сезона. Уикендите, в които това ще се случи ще бъдат уточнени допълнително.

Благодаря за разбирането!

 

И ние се гордеем с тях

Сърдечна благодарност към двете 14-годишни момичета с кристално чисти сърца – Лора Генова, осмокласничка в ПГ „Константин Фотинов“ и Славина Захариева – ученичка в ПТГ „Никола Вапцаров“.
През изминалото лято те намериха изгубените от мен пари, доста голяма сума за всеки пенсионер, и въпреки че в това напрегнато време за всеки са необходими финансови средства, решиха да ги върнат на собственика.
Чрез обстойно и „детективско“ разследване къде са изгубени, какви са банкнотите и други подробности, ми връчиха парите – почти една пенсия. Постъпка, достойна за удивление и възхищение.
Аз съм сигурна, че това решение девойките, още почти деца, са взели благодарение на семейното си възпитание и намесата в този момент на майките си – г-жа Захариева, която работи в хранителен магазин СБА и г-жа Крушовенска – солистка в читалищния хор „Рилска песен“ и ентусиазиран радетел за опазване на природното и културно възраждане на града ни.
Желая на семействата на Славина и Лора здраве, радост и успех на двете толкова почтени млади българки.

П. Терзийска

Открит урок

Мнозина от хората, които гледат всяка вечер новините, ще се затруднят, ако трябва да обяснят разликата между Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Съвета на Европа, но учениците от 12а клас в ПГ Константин Фотинов боравят свободно с тези понятия и при това на английски език.

Паралелката с разширено изучаване на английски език с класен ръководител Емилия Балабанoва проведе Открит урок на 26.11.2019г. на тема: Европейският съюз – за и против. Всички присъстващи ученици участваха активно, отговаряйки на въпроси по темата и подреждайки символи и снимки на няколкото табла, които бяха изготвили за онагледяване. По време на урока учениците 74361423_3226954730707794_172389456001630208_nпоказаха познания не само за европейските институции и новоизбраните заместници на Доналд Тъск и Жан – Клод Юнкер, но направиха и интересен дебат за положителните и отрицателни страни на тази уникална по рода си структура – Европейският съюз. Дебатирането, което протече при стриктно спазван регламент, демонстрира добре усвоени умения от страна на участниците в нелеката задача, да защитят позициит77049207_446276636028784_907421835392450560_nе си. Актуалността, както и сложността на темата, която беше разисквана, събуди интерес в гостите на урока, а многообразието от аргументи показа задълбочената подготовка на учениците, вече пълнолетни, имащи право на глас младежи, които с представянето си показаха, че са едни будни, отговорни, осведомени и сериозни граждани на България и Европа. 78790303_518095998780328_699261722791247872_n

21 ноември – международен ден без тютюнопушене

Фотинов 3По инициатива на Профилирана гимназия „ Константин Фотинов” съвместно с Община Самоков и представители на РЗИ – Софийска област по повод Международния ден 21 ноември „ Без тютюнев дим” – превенция на тютюнопушенето на 18.11.2019 година в Младежкия дом на град Самоков, се състоя среща с ученици от 8-те и 10-те класове. Бе представена историята на инициативата на Международния ден без цигари. Чрез филма „ Невидимият” учениците имаха възможност да променят отношението си към тютюнопушенето.
Срещата завърши с интерактивна игра- „ Асоциативен облак” . Тя изследва нагласите на учениците към употребата на тютюневи изделия.