Кратък филм за гимназията

Учениците от 8в клас – Деница Манолова, Доника Баракова, Мариян Ников и Теодор Бараков създадоха кратък филм за гимназията на английски език с подкрепата на преподавателя и класен ръководител Емилия Балабанова.

Лингвистични успехи

Нашата възпитаничка Деяна Тодорова Шевченко – 11а клас, профил „Природни науки“  спечели бронзов медал от третата международна Онлайн олимпиада по лингвистика за гимназисти с решаване на четири мултимедийни  и интерактивни  проблеми на езици от цял свят /29.01 – 01.02.2021 г./. Тя е и с първа награда от Националното състезание по лингвистика, проведено на 23.01.2021 г. Пожелаваме й успех и в националната олимпиада по лингвистика!

20210215_170050    cert (1)

 

 

Уважаеми родители и ученици!

Присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас се възобновяват   при спазване на следния график – заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от
6, 9 и 12 клас;

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от МОН  Насоки за работа в условията на COVID- 19.

Междусрочната ваканция е на 03.02.2021г. (един  ден). Вторият учебен срок започва на 04.02.2021г.

 

НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми родители и ученици, 

Имаме удоволствието да споделим с вас радостта си от постигнатия пореден успех на ПГ “ Константин Фотинов“!

Нашата гимназия спечели проект към Национална програма за изграждане на училищна STEM среда и предстои да бъде създаден Мултимедиен творчески център през учебната 2020/2021 г.

Ръководството и
екипа на гимназията

 

Наши възпитаници получиха престижни награди

Община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровитиученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области. Тази година, в деня на общините – 12 октомври, кметът г-н Владимир Георгиев, на церемония в Ритуалната зала връчи наградите.

5 от присъдените стипендии получиха възпитаници на гимназията.

За хуманитарни науки на името на Константин Фотинов:

Доника Баракова – VIII в клас.

За постижения в природо-математическите науки на името на акад. Любомир Чакалов:

Иван Нейчев – XII а клас;

Моника Попова – IX в клас.

За постижения в областта на изкуствата на името на Васил Стоин:

Христо Димитров – IX в клас;

Димитър Рогачев – X б клас.

dav

Честито! Гордеем се с Вас!

Пожелаваме бъдещи успехи!

Венета Симитчийска

Директор

Педагогическият колектив на ПГ „Константин Фотинов“

 

 

За Вас, зрелостници! ДЗИ 2021 ГОДИНА

 

 

 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г.-31 май 2021 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит –27 август 2021 г., начало 08.00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.
 1. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2020 – 2021 г.
 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г.

допускане до ДЗИ:

 • Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до РУО за организиране на ДЗИ до 23.03.2021 г.
 • Допускане до ДЗИ до 18.05. 2021 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05. 2021 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ до 18.05.2021 г.
 • Оценяване на изпитните работи 22.05.2021 г. – 06.06.2021 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2021 г.
 • Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 22.06.2021 г.

Указания

 • Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 7.30 ч.
 • Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде написано в кое училище зрелостникът ще полага ДЗИ.
 • Зрелостниците задължително носят лични предпазни средства.
 • Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получат пълна информация за формата на изпита по всеки предмет, както и помощ при подготовката.

Повече информация:

 • Заповед на Министъра №РД09-2118 от 28.08.2020 г. за провеждане на ДЗИ 2021
 • Учебно – изпитни програми за ДЗИ – изложени са формите и съдържанието за всеки изпит на сайта на МОН.
 • Наредба № 3 за организация и провеждане на ДЗИ!

На всички зрелостници пожелаваме успех!

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС, учебна 2020/2021 година

Незаети места след първи етап на класиране – 3 (три).
Първите три резерви ще бъдат поканени за записване в паралелката.

Срок до 21 юли 2020 година.

Председател на комисия по приемане на документи: Г. Григорова