НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми родители и ученици, 

Имаме удоволствието да споделим с вас радостта си от постигнатия пореден успех на ПГ “ Константин Фотинов“!

Нашата гимназия спечели проект към Национална програма за изграждане на училищна STEM среда и предстои да бъде създаден Мултимедиен творчески център през учебната 2020/2021 г.

Ръководството и
екипа на гимназията

 

Наши възпитаници получиха престижни награди

Община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровитиученици от 8 до 12 клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области. Тази година, в деня на общините – 12 октомври, кметът г-н Владимир Георгиев, на церемония в Ритуалната зала връчи наградите.

5 от присъдените стипендии получиха възпитаници на гимназията.

За хуманитарни науки на името на Константин Фотинов:

Доника Баракова – VIII в клас.

За постижения в природо-математическите науки на името на акад. Любомир Чакалов:

Иван Нейчев – XII а клас;

Моника Попова – IX в клас.

За постижения в областта на изкуствата на името на Васил Стоин:

Христо Димитров – IX в клас;

Димитър Рогачев – X б клас.

dav

Честито! Гордеем се с Вас!

Пожелаваме бъдещи успехи!

Венета Симитчийска

Директор

Педагогическият колектив на ПГ „Константин Фотинов“

 

 

На вниманието на родителите на осмокласници

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

Подробности може да прочетет на следния линк:

http://www.mlsp.government.bg/zapochna-priemt-na-dokumenti-za-pomoshchta-za-bdeshchite-osmoklasnitsi?fbclid=IwAR3OoSMz0LovNQ2ovmQw0fszwluMr4hZfUsLfUCIQQL9Y18RzNA_gWRjetM

 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС, учебна 2020/2021 година

Незаети места след първи етап на класиране – 3 (три).
Първите три резерви ще бъдат поканени за записване в паралелката.

Срок до 21 юли 2020 година.

Председател на комисия по приемане на документи: Г. Григорова

Пореден успех на Деяна Шевченко и учениците от немските паралелки

Едва ли е изненада, когато името на  се появи в съобщения за постигнати успехи от ученици. През последните няколко години тя се класира успешно за националния кръг на редица олимпиади и състезания. И тази година Деяна отново  защити достойно името на ПГ ”Константин Фотинов” и на град Самоков, като се класира за националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика и зае призовото трето място. На  28.06.2020 г. в столицата тя беше единственият участник от София-област.

Месеци преди това Деяна Шевченко и още три ученички от ПГ ”К. Фотинов” – Кристияна Борисова, Радина Огнянова и Симеона Чакалова – се класираха за националния кръг на Международната олимпиада по немски език, организирана от Гьоте институт.

Поздравления! Гордеем се с вас!

deqna radinasimeonakristiyana