16 Ноември – Международен ден на толерантността

На 16 Ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Този прекрасен празник води началото си от 1996 година. Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат тази дата като ден на толерантността. На същата дата държавите членки на ЮНЕСКО приемат Декларация за принципите на толерантността.

Днес ПГ „Константин Фотинов“ отбелязва традицията с различни инициативи. По време на заниманията в гимназията се проведе час по толерантност, в който бе обсъдена темата. Учениците от 6 А клас изработиха плакат с позитивни послания, чрез които призовават всички да се обединят около призива „Да бъдем толерантни и да потърсим себе си в другия.“

111

222

333

Образователна екскурзия в СУ „Св.Кл.Охридски“

Учениците от 11 „б“ клас на ПГ „К.Фотинов“  – профил „Природни науки“ и техните преподаватели по химия и биология, посетиха  Факултета по химия и фармация на СУ „Св.Кл.Охридски“ във връзка с дейностите по проект „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ по Модул 1 на НП „Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда“. Те бяха гостоприемно посрещнати от доц.Елена Бояджиева и нейния екип.

Учениците се запознаха със специалностите и възможностите за реализация във Факултета, с интерес разгледаха лабораториите и наблюдаваха демонстративни опити по аналитична и физикохимия. Предстои съвместно експериментално занятие в университетска лаборатория на тема „Азотна киселина“, в което те ще бъдат преки участници.су1

су2

су3

Родителски срещи

ПОКАНА

Ръководството при Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ град Самоков кани родителите на учениците от 5а, 8а и 8б класове на родителска среща във вторник, 13.09.2022 година от 17.30 часа.

Тя ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Правилник за устройство и дейността на ПГ „К. Фотинов“.
  2. Учебен план на класа.
  3. Разни

От ръководството

Публична изява на клуб за занимания по интереси „Театър? Фантастиш!“

„Театър? Фантастиш!“ към ПГ „Константин Фотинов“-гр. Самоков представи на 24.06. на сцената на Читалище – паметник „Отец Паисий – 1859“  пиесата си „Празници и (без)делници“ – един вълнуващ, емоционален поглед към динамичната реалност, в която живеем – с нейните драматични и комични обрати, сблъсък на морални ценности и интереси и решенията, пред които сме изправени. С много смях през сълзи и заслужени аплодисменти публиката посрещна сърцатата игра на младите таланти от „Театър?-Фантастиш!“

Пиесата е плод съвместните авторски усилия на преподавателите по немски език г-жа Стефанка Митрева и г-жа Емилия Попова и участниците в трупата : Йордан Тенев, Боян Шуманов, Стефания Николова, Лора Генова, Йоанна Никова, Йован Христов, Йордан Витанов, Таня Георгиева, Борислав Олев, Цветомира Дюлгерова, Анна Белова и Йоан Ангелов. Активно участие в творческия процес взе и почетният член на трупата – Калина Митрева, чието дело са и плакатите и  музикалното оформление на пиесата.