ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уведомяваме, че в паралелката за 5-ти клас има 2 (две) свободни места. Каним следващите по низходящ бал ученици да се ...
Повече информация

Прием в пети клас

На страница Прием 5 клас, може да видите резултатите от класирането, списък на приетите на първо класиране ученици, както и ...
Повече информация

Панорама на професионалното образование и обучение

Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ се включи във Втората панорама на професионалното образование и обучение в Софийска област - 2021 г., ...
Повече информация