За нас

Хронология на училище „К. Фотинов“ от създаването му:

1894/1895 г. ІІІ класно мъжко училище

1897/1898 г. ІV класно мъжко училище

1901/1902 г. ІV класно мъжко и девическо училище

1905/1906 г. V класно мъжко и ІV класно девическо училище

1907/1908 г. VІ класно мъжко и ІV класно девическо училище

1908/1909 г. Самоковска мъжка гимназия

1910/1911 г. Самоковска държавна мъжка гимназия

1920/1921 г. Самоковска държавна смесена гимназия

1921/1922 г. Самоковско държавно смесено педагогическо училище

1933/1934 г. Самоковска смесена гимназия

1934/1935 г. Самоковско средно реално училище

1936/1937 г. Самоковска непълна смесена гимназия

1938/1939 г. Самоковска смесена гимназия

1953/1954 г. Самоковска мъжка гимназия

1954/1955 г. Самоковска І смесена гимназия

1959/1960 г. Политехническа гимназия

1962/1963 г. Обединение на гимназиите – „К. Фотинов“ и „Н. Вапцаров“ в една под името

ПГ „К. Фотинов“

1988/1989 г. Реална Гимназия

1999/2000 г. Профилирана гимназия

 

Извадки от Летописната книга можете да свалите оттук и оттук.

letopisna kniga korica

Бюджет на училището от учебната 1908 – 1909 г.

Бюджет на уч

 Тук можете да видите снимка от юбилейно тържество по случай 50 г. българска журналистика.

Материали от Годишния отчет на училището.

Учители през учебната 1929-1930г.

uch. kolektiv

Първият празник на гимназия “К Фотинов”.

Първият патронен празник на гимназия “К. Фотинов” е отпразнуван на 21 V 1909 г.

По “повелата” на параграф 54 от “Правилника за средните училища”, който гласи, че всяко учебно заведение си има, освен общобългарския празник Св. св. Кирил и Методий, свой годишен празник, “който се свързва по възможност съ споменъ за важни местни събития и заслужили дейци” се определя тази дата.

Това става на заседание на Учителския съвет от 18 ІV 1909 г. – протокол № 25. На него е обсъден въпроса за името на гимназията и е решено “в чест на почетния самоковецъ К Фотиновъ , основател на българския периодичен печатъ, тя да носи името: Самоковска мъжка гимназия “Константинъ Фотиновъ”, а 21 май – Св. Константин и Елена – да бъде патроненъ праздникъ на гимназията”.

Това решение на Учетелския съвет “благосклонно се утвърди от почитаемото Министерство на Народната Просвета съ заповедъ № 1220 отъ 30 ІV 1909, предписание № 4820”.

Първият годишен празник на гимназията “се отпразнува най-тържествено, блескаво и весело както от страна на учениците и учителите, тъй и от страна на всички будни, ученолюбиви жители на гр. Самоков”. “Подир обед учениците, придружени от военната музика и множество народ, заминаха за местностъта “Лъга”, дето до седем и половина се веселиха съ юнашки игри, пущане балони и хора.”

Училището разделено с ограда за мъже и жени:

sgrada