Родителски срещи

ПОКАНА Ръководството при Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ град Самоков кани родителите на учениците от 5а, 8а и 8б класове на …
Повече информация

Публична изява на клуб за занимания по интереси „Театър? Фантастиш!“

„Театър? Фантастиш!“ към ПГ „Константин Фотинов“-гр. Самоков представи на 24.06. на сцената на Читалище – паметник „Отец Паисий – 1859“ …
Повече информация

Участие на Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ в Панорама на образованието 2022 г. в град Самоков

Г-жа Росица Иванова – началник на РУО-София област и заместник-кметът на Община Самоков г-н Дончо Зашев официално откриха на 20 …
Повече информация

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

ПГ „Константин Фотинов“ – град  Самоков се включи в следните дейности по проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в …
Повече информация

1-во място от национален конкурс за поетично творчество

Една млада поетеса спечели 1-во място от Национален конкурс в направление „Литературно творчество – поезия“ Поетичната творба „Цената на мечтата“ …
Повече информация

Резултати от областния кръг на олимпиадата по лингвистика 2022 г.

Учениците от ПГ „Константин Фотинов“ представиха блестящо и тази учебна година София област на областния кръг на олимпиадата по лингвистика …
Повече информация

144 години от Освобождението на България

На 2 март 2022 год. учениците от 7-а и 11-б клас към ПГ „Константин Фотинов“, заедно с техния ръководител г-жа …
Повече информация