„# Апостроф’ART&УПС“

Излезе вторият брой на гимназиалното списание „# Апостроф’ART&УПС“. Той е плод на работата на редакторската колегия от 10-б клас. Учениците не само сами подбират информацията за отделните рубрики, но и сами осъществяват и предпечатната подготовка на материалите.Техни са графичните решения , подбора на цветове и шрифтове. Така в работата им върху списанието се съчетават умения, изградени в клуба“Медиен дизайн“, с творческите им търсения, обвързани с клуб „Аз съм автор!“
 Подкрепете усилията на редакцията и прочетете списанието!2  3