Европейски проекти и Национални програми

 

Откриване на STEM център в ПГ „Константин Фотинов“ по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ – На този линк може да изгледате филма за нашия STEM център

rav_dostyp

ПГ „Константин Фотинов“ – град  Самоков се включи в следните дейности по

проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:

Дейност 1 – осигуряване на таблети за ученици – 34 броя и 9 лаптопи за учители за подпомагане на обучението в ОРЕС;

Дейност 2 –  обучение на ученици, вкл. от уязвими групи  за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда – 4 академични часа;

Дейност 3– обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда – 6 академични часа

 

STEM център

Сайтът е създаден от учениците като продукт по проекта по  НП „Изграждане ба училищна STEM среда“ https://visitsamokov.com/