Колектив

Галина Димитрова Григорова
Заместник директор по учебната дейност

Костадинка Любенова Христова
Старши учител по български език и литература

Албена Георгиева Въжарова
Старши учител по български език и литература

Янка Николова Кабадийска – Атанасова
Старши учител по български език и литература

Пламена Кирилова Славова
Старши учител по английски език

Емилия Асенова Балабанова
Старши учител по английски език

Захаринка Захариева
Старши учител по английски език

Стефанка Георгиева Митрева
Старши учител по немски език

Емилия Георгиева Попова
Учител по немски език

Ива Димитрова Вукова
Учител по математика

Лили Ласкина
Учител по математика

Дияна Иванова Нейчева
Старши Учител по информатика и информационни технологии

Мария Райкова Андреева-Кроснева
Старши учител по информатика и информационни технологии

Георги Костов
Учител по информатика и информационни технологии

Росица Николова Пенева
Старши учител по химия и опазване на околната среда

Жулияна Йорданова Костова
Старши учител по биология и здравно образование

Даниела Илиева Ковачка
Старши учител по история и цивилизации

Моника Павлова Благоева
Учител по история и цивилизации

Цветина Николаева Флорева
Учител по философия

Ралица Петрова Костова
Учител по география и икономика

Надя Борисова Вичева
Старши учител по физическо възпитание и спорт

Даниел Сашов Ризов
Учител по физическо възпитание и спорт

Виолетка Асенова Груева
ЗАС
Мария Николова Дионисиева
Счетоводител

Цветанка Божичкова
Помощен персонал

Силвия Георгиева Методиева
Помощен персонал

Бойка Юлиянова Захариева
Помощен персонал

Ягода Петрова
Помощен персонал

Георги Даскалов
Портиер

Иван Даганов
Огняр