Вечер на любовната поезия организираха гимназисти от новосъздадения литературен клуб „Агадор“

От съвсем скоро в гимназията е създаден литературен клуб, носещ името „Агадор“, който събира на едно място млади хора, увлечени по литературата. Първата изява на новосформирания клуб бе на фаталния петък 13 в креативното пространсто на „Хъба“.

Събитието беше отразено в много медии.

Можете да ги разгледате на следните адреси:

Самоков 365BTAВестник Аз-Буки, Канал „Рила“