ГРАФИЦИ ЗА ОЛИМПИАДИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА
ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И СЪГЛАСИЕ