ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
„ЛИЦАТА НА САМОКОВ“

   Учениците от паралелката “Хуманитарни науки” 11б клас представят резултатите от своята работа в часовете за профилирана подготовка по БЕЛ. Проектът е озаглавен “Лицата на Самоков”. Той се осъществи под ръководството на г-жа Костадинка Христова.
   Един от профилираните модули се нарича “Език и общество”. Задачата в него е  да се изследва връзката между социалните  фактори и езика. Върху речта на човека оставят своя отпечатък възрастта, образованието, професията, етническият произход, дори местоживеенето.
Запознайте се с “Лицата на Самоков”
ВЕЧЕР НА ЛЮБОВНАТА ПОЕЗИЯ

Участниците от литературен клуб „Агадор“ под ръководството на г-жа Костадинка Христова рецитираха за първи път любовни стихотворения в корпоративен офис „Хъба“. Страстта към литературата е основната причина за създаването на клуба, казаха за БТА учениците от единайсети клас от Профилирана гимназия „Константин Фотинов“ в Самоков.

Основната им идея е да покажат и разпространят красотата на литературата – както на българската, така и на световната. Рецитираните от тях стихове бяха на известни български поети като Христо Фотев, Пейо Яворов и Евтим Евтимов.

„Разбира се, центърът на нашата вечер е любовта, защото смятаме, че именно тя е едно от най–силните човешки чувства, които всеки от нас изпитва. Ние като ученици се надяваме да докоснем всеки от публиката тази вечер. Литературата ни учи на емоционални преживявания, но и на много повече знания. Човек, когато споделя, реално преоткрива още и още по–надълбоко в даденото произведение “, каза Йордан Тенев – участник в литературния клуб.

„Записах се в литературен клуб „Агадор“, защото литературата е моята голяма страст. Първоначално се запалих по нея заради автора Димитър Димов и неговия роман „Тютюн“, който ми е един от любимите“, каза пред БТА Йоанна Никова от литературния клуб.

След изнесения рецитал, участниците дадоха възможност и публиката да се включи със свои любими творби. Директорът на училището Венета Симитчийска също взе участие, като рецитира свое любимо стихотворение.
САМОКОВ,  13.01.2023 21:49 (БТА)
МОДУЛ ,,УЧЕБЕН ТЕАТЪР“
на немски език

На 06.03.2023, учениците от 11б клас с ръководител Стефанка Митрева представиха пред публика Притчата за трите пръстена от ,,Натан мъдрецът“ на Готхолд Ефраим Лесинг. Това произведение се изучава по немска литература в Модул ,,Езикът чрез литературата“. Според учениците за тях така е много по-лесно да разберат, осмислят и интерпретират немския текст. Всички участват с голямо желание, защото часовете са по-различни, изпълнени освен струд и с много смях и забавление
НЕКА ВИ РАЗКАЖА…
генератор на вдъхновяващ опит и свежи идеи

Нека ви разкажа за планината, за феминизма, за любовта и музиката, за ролята на всеки един от нас… „Нека ви разкажа!…“

Основен инициатор на събитието са учениците, участници в гимназиалния литературен клуб „Агадор“ и техният ръководител –  преподавателят по БЕЛ г-жа Костадинка Христова. Клубът е съвсем млад, учреден едва в началото на тази учебна година, но вече има втора изява пред аудитория.

Идеята на форума „Нека ви разкажа…“ е да даде трибуна на младите хора от Гимназията да разкажат онова, което ги интересува, да споделят своите идеи и да намерят съмишленици за тяхната реализиация.

Събитието бе разделено на три панела с две музикални паузи.  За доброто настроение и хубавата музика се погрижиха Маргарита Бочева и Таня Георгиева. Във форума участие взеха петнадесет гимназисти, които бяха в ролята на лектори. С абсолютна свобода в подбора на темите и с едно единствено ограничение – всеки от тях да се вмести в десет минути. Основната цел на организаторите и на ръководителя на клуба е да се популяризира положителният опит, който се да се превърне в модел на поведение на училищна общност. И не на последно място събитието да се превърне в добра практика и да стане ежегодно.
Нека ви разкажа!…
МОДУЛ ,,УЧЕБЕН ТЕАТЪР"
любовна поезия на немски език

Успешно приключи поредната задача за учениците от 11б клас с ръководител Стефанка Митрева  – любовна поезия на немски език! Разделени на работни групи те сътвориха първите си стихотворения на немски, които оформиха в малка книжка. Работата беше забавна и всички се включиха с ентусиазъм, което им донесе по-голяма увереност и удовлетворение.