Заключителен информационен ден

Заключителен информационен ден по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (“Твоят час“) 2016-2018 г. проведе Регионално управление на образованието София-регион на 06.10.2018 г. в зала Арена Сливница, гр. Сливница

Наред с концертната част, във фоайето на залата бяха подредени произведения изработени от учениците.

Нашата гимназия участва в заключителния форум с изложба, която представяше творческите постижения на четири групи по интереси: „Фотосвят“ с ръководител Мария Андреева-Кроснева, „Аз съм автор!“ с ръководител Костадинка Христова, „Сезони“ с ръководител Стефанка Митрева и „Арт работилница“ с ръководител Даниела Ковачка.

Щандът ни привлече вниманието и  любопитството на всички присъстващи с креативността на снимките и тяхното представяне, рисунките на сребърна основа, паната и украсата, както и с интересните хрумвания, отразени в ученическите списания и творчеството на немски език и английски език.

Благодаря на всички участници от ПГ „Константин Фотинов“ и талантливите им ръководители за труда,  постиженията и интелигентното представяне!

 

Венета Симитчийска

директор

 IMG_20181006_102646IMG_20181006_102214                         IMG_20181006_102214        IMG_20181006_103043
IMG_20181006_103104 IMG_20181006_103011   IMG_20181006_103047

IMG_20181006_102131