Как да заявите участието си в математическото състезание „Математика за всеки“- вход за 5 клас в гимназията?

Може да подадете заявление (по образец) и декларация за информираност и съгласие (по образец) до директора на ПГ „Константин Фотинов“ чрез училището, където учи вашето дете или ако не са ви предоставили документите – в канцеларията на гимназията в срок до 9 май 2023 г.
Състезанието ще се проведе на 13 май (събота) от 9.00 часа в сградата на гимназията. Половин час преди началото учениците заемат местата си.