Медали от международното състезание „Математика без граници“ – есенен кръг

В международното математическо състезание „ Математика без граници“ взеха участие 22 ученици от 5а клас и 3 ученици от 6а клас на ПГ „ Константин Фотинов“.

Отлично се представи Георги Атанасов от 6 клас, който завоюва сребърен медал.

Много добре се представиха и Александра Цветанова, Виктория Стойкова и Габриел Стоянов от 5 клас, които са с бронзови медали.

На 02.12. 2021 г. госпожа Симитчийска раздаде сертификатите и медалите на участниците.

Поздравления за медалистите, всички участвали и за госпожа Стойчева – старши учител по математика.

С пожелания за бъдещи успехи!

MBG_1  MBG_Gogo

MBG_Viki         MBG_Al         MBG_2