В празника на българската конституция

16.IV. 2019 г. – Навършват се 140 години от създаването на Търновската конституция. Тя е новият демократичен закон на свободната българска държава. Учениците от журналистическата паралелка от ХIв клас на ПГ „Константин Фотинов“ се срещнаха с председателя на Районния съд в Самоков Янко Чавеев. Разговорът отново напомни за мисията на съдебната власт в гражданското общество, както и за многото сериозни проблеми, които тя трябва да разреши.

1234