Нека ви разкажа...
генератор на вдъхновяващ опит и свежи идеи

Инициатор

Основен инициатор на събитието са учениците, участници в гимназиалния литературен клуб „Агадор“ и техният ръководител –  преподавателят по БЕЛ г-жа Костадинка Христова. Клубът е съвсем млад, учреден едва в началото на тази учебна година, но вече има втора изява пред аудитория.

Идеята

Идеята на форума „Нека ви разкажа…“ е да даде трибуна на младите хора от Гимназията да разкажат онова, което ги интересува, да споделят своите идеи и да намерят съмишленици за тяхната реализиация.

Нека ви разкажа...

Нека ви разкажа за планината, за феминизма, за любовта и музиката, за ролята на всеки един от нас… „Нека ви разкажа!…“
Събитието бе разделено на три панела с две музикални паузи.  За доброто настроение и хубавата музика се погрижиха Маргарита Бочева и Таня Георгиева. Във форума участие взеха петнадесет гимназисти, които бяха в ролята на лектори. С абсолютна свобода в подбора на темите и с едно единствено ограничение – всеки от тях да се вмести в десет минути. Основната цел на организаторите и на ръководителя на клуба е да се популяризира положителният опит, който се да се превърне в модел на поведение на училищна общност. И не на последно място събитието да се превърне в добра практика и да стане ежегодно.