Отбелязване на Европейския ден на езиците в Профилирана гимназия “Константин Фотинов“

Европейският ден на езиците се чества по идея на Съвета на Европа  от 2001 година ежегодно на 26 септември. Целта на празника е да се популяризира богатото езиково  и културно разнообразие в Европа и да се  насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст.

В нашата гимназия  Европейският ден на езиците бе отбелязан по инициатива на 11б и 12б клас и тяхната преподавателка по немски език госпожа Ивелина Димитрова. В два последователни дни, 25 и 26.09., през голямото междучасие ученици и учители имаха възможността да напишат своя любима дума или мисъл на родния български език и на изучаваните в гимназията чужди езици: английски, испански, италиански, немски и руски.  Приятна бе изненадата, че имаше мисли и на иврит, френски и китайски.

Споделените любими думи и мисли бяха обсъдени в часовете по немски в 11б и12б клас. Най- често срещана е думата  любов. Като важни теми в мислите могат да се определят мечтите. А откровението“ Обичам те!“ звучи красиво на всички езици. Трябва да се споменат любими думи като: въображение, образование, копнеж, почтеност, приятелство.

Оказа се, че на  родния български език думите и мислите са най-много. Преобладава темата за надеждата и любовта.

Силно впечатление направи мисълта „ Светът е голям и спасение дебне отвсякъде!“ . Напомняме, че има филм със същото заглавие и горещо го препоръчваме, защото в него няколко поколения търсят не само физическо, но и духовно спасение, опирайки се на надеждата за бъдещето.

В споделените на английски мисли се откроява темата за самоусъвършенстването. “Be yourself because everyone else is taken!“.

Основна тема в мислите на испански са мечтите. “Hoy es un dia perfecto para empezara vivir tus suenos.“ /Днес е перфектният ден да започнеш  да изживяваш своите мечти./

На италиански това са любовта и музиката. „La musica e una magia che non puo finire mai.“ / Музиката е магия, която никога не може да свърши./

 На руски език това е въпросът за взаимоотношенията между хората. “Уважайте и любите друг друга!“

На немски език темите, които вълнуват са: упоритостта и волята да продължиш напред.  “Übung macht den Meister“, „Ich kann, wenn ich will“, „Stark zu sein bedeutet nicht, nie zu fallen, sondern immer wieder aufzustehen“

За провеждането на инициативата бе необходима предварителна подготовка. Благодарим за отзивчивостта на госпожа Албена Николова за изготвянето на красивите банери, с които онагледихме събитието. Благодарим и на господин Емил Адирков за  рамките за банерите.

Радваме се, че се създаде приятна атмосфера, в която всеки можеше да сподели  любима дума или мисъл.

Благодарим Ви, че се включихте в отбелязването на  Европейския ден на езиците в нашата гимназия!

1 2 3 4 5 6 7