Поздравителен адрес по повод откриването на новата учебна 2018/2019 г.

         Уважаеми ученици, родители, уважаеми колеги, уважаеми гости, добре дошли на тържественото откриване на новата учебна 2018/2019 г. в  самоковската гимназия!

         Най-напред искам да поздравя най-малките ни ученици – от 5-ти клас, дръзнали да прекрачат прага на гимназията след успешно преминат стрес-тест от две математически състезания: Европейско кенгуру и Питагор. Добре дошли в нашето ученолюбиво общество!

         След драматично класиране, в 8-ми клас сред нас тази учебна година са най-добре представилите се на НВО –  БЕЛ и математика. Нашите две паралелки са на първо място по успех в цялата Софийска област. Честито и добре дощли!

         Когато попитат някой ученик тук: „Какво правиш?“, отговорът обикновено е: „Уча!“. Но в действителност той ви казва: „Аз съм умен, човечен и амбициозен“. Това са ценностите, които той ви разкрива, казвайки ви „Уча“.

         Уважаеми ученици, възползвайте се от правото и свободата да учите! Приемайте малките неуспехи като момент, който трябва да преодолеете, като ествествена част от пътя на познанието, а не като непреодолима пречка. Изберете устремеността, защото човек стига там, закъдето е тръгнал! Изберете честността и почтеността по пътя към целите си, бъдете човеколюбиви в амбицията си, а не цинични! Цената на вашия успех е вашата всеотдайност и любов към знанието. Бъдете всеотдайни и с радост посрещайте това, което мигът ви поднася!

      Уважаеми колеги, спорна година! Убедена съм, че с вашия професионализъм и тази година ще продължите традицията да откривате и развивате таланти и да ни радвате с успехи на национални олимпиади и състезания, както и да продължим да бъдем сред трите училища в нашата област с трайна тенденция да дипломират випускниците си на майска сесия.

         Благодаря на община Самоков за финансирането на проекта за цялостно обновяване на външните ни спортни площадки и подкрепата на нашите идеи за развитие като образователна институция.  С нетърпение очакваме завършването на проекта!

Пожелавам на всички здрава, щастлива и успешна нова учебна година!

Венета Симитчийска
директор