Поощрителна награда в национален конкурс

Валентина Клисарска, ученичка  от 12а клас, спечели поощрителна награда от националния ученически конкурс за есе, посветен на 155 години от рождението на Алеко Константинов.

Поздравления!

VAlKlisar