Прием на ученици в пети клас

Записване в канцеларията на училището с оригинал на удостоверението за завършен начален етап. Краен срок – 17 юли 2020 г.

Резултати от класирането

Списък на приетите ученици